Hva er Filmbyrået Jack?


Filmbyrået Jack er et distribusjonsfellesskap for kunstnerisk ambisiøs film, startet av åtte filmkunstnere og kuratorer. Målet vårt er å skape økt interesse og forståelse for filmatiske verk, styrke inntekten til de som lager film, og nå ut til et større publikum i Norge og verden.Hva skjer med filmen?

Den etablerte filmindustrien har lenge vært for kunstnerisk ensrettet. Kinoen er under press fra kommersialisering og digitalisering. Og distribusjon av film foregår på en måte som for ofte skaper avstand mellom filmen og kunstnerne bak, og som passiviserer publikum.

Samtidig finnes det stadig flere kinorom tilgjengelig for den kunstneriske filmen: i kulturhus og kunstinstitusjoner, på cinemateker og nisjekinoer, og på de kommersielle kinoene. Det skaper muligheter for nye filmformer, og for nye ideer om hvordan film kan distribueres.

Mange filmkunstnere føler seg hjemme både i film- og kunstverdenen. Fortsatt sitter de to feltene fast i gamle måter å gjøre ting på, men grensene mellom dem kan bygges ned, gjennom økt samarbeid mellom ulike visningssteder for film.

Vi som står bak Jack, synes det er viktig å jobbe mot mono-kultur, og for mangfold, slik at mange ulike filmer kan nå ut til publikum. I kinolandskapet etter pandemien må kunstnerisk ambisiøs film ta større plass, og den fysiske filmopplevelsen må handle mindre om kommers, og mer om innhold, diskusjon og mangfold. Det vil gjøre det mer spennende og ettertraktet å gå på kino.
Hva vil vi gjøre?
Filmbyrået Jack vil distribuere film til mange ulike steder: kinoer og kulturhus, gallerier og museer, festivaler og pop-ups, kafeer og utesteder, samfunnshus og biblioteker, asylmottak og suppestasjoner, filmklubber og organisasjoners, skoler og universiteter.

Vi vil bygge et nettverk av visningssteder som kan hjelpe hverandre med å skape gode møter mellom film og publikum.

Vi vil gjøre eldre verk tilgjengelig sammen med nye, og lage visninger der publikum kan gå i dialog med filmen i flere faser, fra «work in progress» til ferdig verk.

Vi vil invitere kunst- og filmskoler og andre deler av bransjen til samtaler om distribusjon.

Les mer om hvem som står bak Jack her!