Enhver har rett til / The Play of Everyman 


Thomas Østbye | 2021
Documentar, 40 min
Norsk / Norwegian

På innsiden av Norges første klimasøksmål.


I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den norske stat, fordi de mente at statens tillatelser til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – en paragraf som har til hensikt å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble omtalt som århundrets rettssak og skapte stor offentlig debatt.

n 2016, the Norwegian state was sued by Greenpeace and Natur og Ungdom (Norwegian youth organization for the environment) for awarding new licenses for oil drilling in the Barents Sea. With The Grandparents’ Climate Action and the Nature Conservation Association as party helpers the lawsuit received broad support, the environmental organizations insisted that the allocations were in violation of the environmental section (Section 112 of the constitution) – which aims to ensure our and future generations’ right to a liveable environment.
Med en observerende form og argumentasjon fra begge sider av saken, tvinger Enhver har rett til til å reflektere over om Norge har ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som seer blir du publikum i en rettssak, der grensene mellom juss og politikk går inn i hverandre. Dokumentaren er filmet utelukkende inne i rettssalen i Borgarting lagmannsrett 2019 og i Høyesteretts hus 2020. Filmen på 40 minutter er et utvalg av om lag 100 timer med rettssak.

With an observed approach, The Play of Everyman reflects on whether or not Norway has a responsibility to protect nature and our climate. As viewers, we become the audience of the trial, where law and politics collide. The documentary was filmed inside the Borgarting Court of Appeal in 2019 and the Supreme Court in 2020. The film presents just 40 minutes of over 100 hours of the trial.


Enhver har rett til er hyperaktuell, ikke bare i lys av FNs nylig lanserte rapport, men også fordi det er mye som står på spill i den norske klimakampen.”
Mariann Enge, Kunstkritikk

“[Filmen] set høgsterettsdommarane på tiltalebenken, på vegner av framtidas borgarar.”
Guri Kulås, Klassekampen

SAMTALERENHVER HAR RETT TIL – Samtale etter Premiere med Ketil Lund, Ingrid Skjoldvær og Jonas Kittelsen from Filmbyrået Jack on Vimeo.

ENHVER HAR RETT TIL – Samtale med Marie Storli (Rethinking Economics Norge) from Filmbyrået Jack on Vimeo.Samtale med Malcolm Langford (professor i juss UiO) etter visning.